Spoštovani, ambulanta je zaradi dopusta zaprta do 7.5.2024 V NUJNIH primerih se obrnite Dermatološko kliniko v Ljubljani (Zaloška cesta 2).
Med tem časom ne naročamo in ne odgovarjamo na e-mail.

Politika zasebnosti

Nazadnje posodobljeno: 3.1.2021

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov v skladu z zakonodajo. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri nas redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani.

Dostop do osebnih podatkov (število oseb) in obseg osebnih podatkov smo omejili na največji minimum, ki dopušča optimalno izvajanje storitev. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z nami.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo

Pravice na podlagi danih privolitev.

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@dermaest.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Pritožbe in spori.

Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca. Prav tako si bo ponudnik prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja.

Dermavenerologija Natalija Evdakova Bodiroža ima pravico, da enostransko spremeni splošne pogoje poslovanja, pri čemer sprememba ne sme biti bistvena za pogodbeno razmerje. Vse spremembe so javno objavljene na internetni strani www.dermaest.si.

Izkaznica podjetja.

  • Uradno ime podjetja: DERMATOVENEROLOGIJA NATALIJA EVDAKOVA BODIROŽA
  • Naslov podjetja: Bleiweisova cesta 16, Kranj, 4000 Kranj
  • Davčna številka: 49752448
  • Matična številka: 2471680000
  • Transakcijski račun: SI56 0205 3025 7113 043
  • Datum ustanovitve: 1. 8. 2013
  • Elektronski naslov: info@dermaest.si